New
Prognoza vremena

NOVI PRAVILNIK O PEDAGOŠKIM MJERAMA


Novi pravilnik o pedagoskim mjerama

07. rujna 2015. godine, na snagu stupa novi pravilnik o pedagoškim mjerama u sustavu obrazovanja. Mjere kažnjavanja učenika ostaju iste; u osnovnim će se školama za neprimjerena ponašanja dobivati opomena, ukor, strogi ukor i preseljenje u drugu školu, a u srednjima idu po redu – opomena, ukor, opomena pred isključenje i isključenje iz srednje škole.

Pravilnik propisuje da su u postupku izricanja pedagoških mjera učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj dužni voditi računa o dobi učenika, njegovoj psihofizičkoj razvijenosti i osobinama, ranijem ponašanju, okolnostima koje utječu na učenikov razvoj, okolnostima u kojima se neprihvatljivo ponašanje dogodilo te drugim okolnostima.

Svrha Pravilnika nije kažnjavanje samo po sebi već utjecanje na promjenu ponašanja učenika, poticanje učenika na odgovorno ponašanje i usvajanje pozitivnog odnosa prema školskim obvezama i okruženju, kao i ujednačavanje kriterija koji će vrijediti za sve škole, što dosad nije bilo slučaj.

Povrede ponašanja su detaljno razrađene i svrstane u skupine – lakše, teže, teške i osobito teške. Na osnovu težine prijestupa izriču se i mjere:
  • Lakši prijestupi
Bacanje smeća po školi ili po dvorištu, korištenje mobitela tijekom sata, prepisivanje...
  • Teži prijestupi
Omalovažavanje kolega, širenje neistina, uništavanje imovine, unošenje droge, alkohola, krađa.
  • Teški oblici neprihvatljivog ponašanja
Izazivanje nasilja, krivotvorenje ispričnica, poticanje govora mržnje, unošenje oružja u školu.
  • Osobito teški prijestupi
Krivotvorenje dokumentacije škole, teške krađe, ugrožavanje sigurnosti učenika, nasilno ponašanje.


Što se neopravdanih izostanaka iz škole tiče, najblaža kazna je za izostanke 0,5 posto sati, a kod dva posto neopravdanih od ukupnog broja sati u školskoj godini prijeti isključenje, odnosno, u osnovnoj školi - premještaj u drugu školu.

Ukoliko učenik ima ukor pred isključenje i napravi neki drugi lakši prekršaj, neće ga se isključiti iz škole. Ali, ako napravi težak ili osobito težak prekršaj, a već ima ukor pred isključenje, isključit će ga se.

Opomena i ukor se učeniku izriču u roku od 15 dana, a strogi ukor i opomena pred isključenje - 30 dana od počinjenja prekršaja, a 60 dana za isključenje.

Ista pedagoška mjera može se izreći najviše dva puta tijekom školske godine. U slučaju da se učenik ponovno neprihvatljivo ponaša, izriče se pedagoška mjera sljedeće težine.

 
Baner

Newsletter

Želite li primati obavijesti o igrama darivanja i novim sadržajima na Lukinom portalu, predbilježite se na naš Newsletter.
KOLUMNE
Baner
Baner
Baner
Baner