Prognoza vremena

ČAROBNA OLOVKA

Zanimljiva i zabavna igra u kojoj morate crvenom lopticom sakupiti zastavice, crtajući objekte koji će je pomaknuti i pokrenuti. Crtate lijevom tipkom miša, a ako je zadržite, nacrtati ćete pravilan krug...




{lofimg src="/images/slike/carobna-olovka2.jpg"}