New
Prognoza vremena

VAŽNOST BROJALICA


brojalice

Brojalica je sredstvo igre, poticaj za igru, dopuna igri i igra sama. Često je izvor novih ideja. Omogućuje izmišljanje šaljivih riječi, novih slogova i novih pokreta.
Pristupačna je djeci jer se lako pamti, ima ritam, melodična je. Predškolskoj djeci je prihvatljiva jer iskazuje elementarnost, kratkoću i jednostavnost. Odlikuje se lakoćom izgovora slogova, kratkim slogovima često sastavljenima od jednoga samoglasnika i dva suglasnika.
Brojalicom djeca određuju u igri tko će loviti, žmiriti, baciti loptu, tko će započeti igru, nešto smisliti, pokazati, odgovoriti. Brojalica pomaže u igri i neprimjetno upravlja igrom. Javlja se u svim kulturama svijeta, neke se prenose iz jednog naroda u drugi, iz naraštaja u naraštaj. Brojalice su živjele u prošlosti, ali žive i danas. Koriste se najčešće u materinjem jeziku, ali sve više i u učenju stranog jezika. Učenje kroz igru je voljno učenje, nenametljvo, trajno, neprimjetno, bez prisile, čemu brojalice uvelike pridonose.
Vrijednost brojalice u odgojno-obrazovnom radu s predškolskom djecom posebno se vidi u:
  •  govornom razvitku
  •  razvitku spoznajnih sposobnosti
  •  razvitku govorne kreativnosti i
  •  razvitku pokreta i ritma

Brojalice su značajne za razvitak govora, verbalnu komunikaciju. Potiču govornu aktivnost, oslobađaju dječji govor, motiviraju djecu da govore slobodno i tečno, bogate dječji rječnik, pridonose pravilnom izgovoru pojedinih glasova, smanjuju govorne smetnje, izgrađuju dikciju, naglasak, intonaciju. Obogaćuju dječju spoznaju, motiviraju djecu na kreativne govorne igre prema vlastitom interesu.

U razvitku spoznajnih sposobnosti osobito pridonose razvitku pamćenja, jer tekst brojalice treba upamtiti. Usvajaju se nove činjenice, potiče mišljenje, bogati se predodžbeni svijet. Razvija se slušna percepcija, pozitivne emocije, smisao za lijepo, budi se interes za tu vrstu govorne komunikacije i igre riječima.

Za brojnu djecu brojalica je snažan poticaj govorne kreativnosti. Izmišljaju se novi tekstovi, nadograđuje se stari poznati tekst, izmišlja šaljivi tekst, djelomično ili u cjelini. U izmišljanju brojalica poticaj može biti neposredna stvarnost, konkretni predmeti, tekst i slikovnice, lutke, instrumenti, pisma, pjesme i dr. Svaka sredina u danom trenutku može inspirativno djelovati na dijete.

Brojalice razvijaju ritam i pokret. Ritam se može demonstrirati pokretom: prstima, šakom, rukama, nogama i tijelom. Izgovor brojalice uz pokret može se izraziti pljeskanjem, njihanjem, mahanjem ruku, njihanjem tijela, poskakivanjem i slično. Mogu se koristit raznovrsni instrumenti: udarljke, zvečke, bubnjevi, triangli. U ritmu se može skandirati visokim, niskim tonom, polako ili brzo, tiho ili glasno. Ritam se može izraziti pucketanjem prstima, tapšanjem po ramenu, koljenima. Ritmom se razvijaju kinestetička osjetljivost, sluh i motorika.

Brojalica se može koristiti u stvaranju raspoloženja, kao uvod u određenu aktivnost, u tijeku ili na završetku neke aktivnosti, u organiziranom radu ili slobodnim aktivnostima. Ona može biti poticaj za crtanje, modeliranje i muzičko-scensko izražavanje.

Treba također voditi računa o individualnim razlikama i mogućnostima djece. Kao što postoje razlike u psihofizičkim i psihomotornim sposobnostim (koordinacija pokreta i govora, spretnost, brzina), tako postoje i razlike u senzornim sposobnostima (slušne, vizualne), mentalnim (pamćenje, mišljenje, percepcija, mašta, govor, pažnja), kao i u razvitku emocija i motivaciji. Određeni interes treba znati pobuditi jer interesi nisu uvijek zadani. Jedno će dijete biti oduševljeno jednom brojalicom, a drugo neće. Netko će brojalicu usvajati teško, a netko s lakoćom. Biti će djece koja će novo znanje odmah primijeniti u igri, kao i onih koji će to učiniti mnogo kasnije. Od dvije ili tri izgovorene brojalice, djeca će izabrati najdražu. Kad im se nešto sviđa, ili kad nešto zavole, djeca traže da se to često ponavlja.

 
Baner

Newsletter

Želite li primati obavijesti o igrama darivanja i novim sadržajima na Lukinom portalu, predbilježite se na naš Newsletter.
KOLUMNE
Baner
Baner
Baner
Baner