New
Prognoza vremena

DV "OSMIJEH" ŠIBENIK - RADIONICE "RASTIMO ZAJEDNO"

 
radionice_rastimo_zajedno

Obiteljski centar Šibensko-kninske županije završio je drugi ciklus Programa radionica za roditelje najmlađe djece „Rastimo zajedno“ u Dječjem vrtiću „Osmijeh“ u Šibeniku.

U životu s djetetom i ispunjavanju roditeljskih odgovornosti mogu se pojaviti različita pitanja. Roditelj najbolje poznaje svoje dijete i sebe, no iskustva stručnjaka i drugih roditelja često su dobrodošla.
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u suradnji s Uredom UNICEF-a za Republiku Hrvatsku, organiziralo je usavršavanje stručnih djelatnica/ka obiteljskih centara iz područja ranog razvoja djece s ciljem osiguravanja pomoći i podrške roditeljima, posvojiteljima, udomiteljima (i drugim osobama koje unutar obitelji skrbe o najmlađoj djeci) u postavljanju temelja za zdrav tjelesni, kognitivni i emocionalni razvoj djece. Na radionicama se preispituju vrijednosti kojima se roditelji rukovode, uči se o potrebama djece i roditelja te o načinima njihova zadovoljavanja, vježbaju se komunikacijske vještine i odgovara na druga pitanja za koja roditelji izraze interes.

Na jedanaest grupnih susreta roditelji su tražili odgovore na pitanja od interesa, zajedno s drugim roditeljima, voditeljicama kao i korištenjem stručne literature.
Na radionicama, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti, mijenjali su se oblici rada (individualni rad, grupni rad, rad u paru). Svaka se radionica sastojala od kratkih predavanja, vježbi i rada na različitim zadacima, a prevladavali su razgovori na određenu temu i razmjena iskustava u malim ili većim grupama i, kao šećer na kraju, igra i/ili kratki film.
Sudjelovalo je 12 roditelja koji su izrazili veliko zadovoljstvo radionicama, a kao najkorisniju dobit za sebe i svoje dijete, istaknuli su slijedeće:

„Opustila sam se na ovim radionicama i jednom tjedno punila baterije. Promišljala o svojim postupcima, dobila podršku, popunila svoje znanje, što mi je olakšalo nošenje sa svakodnevnim obavezama i teškoćama.“

„Dobila sam potvrdu većine onog što sam primjenjivala i jasne upute u kojem pravcu trebam ići. Puno sam samouvjerenija i sigurnija.“

„Edukacijom sam postala strpljivija i tolerantnija čime se poboljšao moj odnos sa djetetom.“

„Smatram da sam postala strpljivija, tolerantnija i „bolji slušač“ svog djeteta a da je ono time dobilo boljeg roditelja“.

„Shvatila sam koliko je važno da s djetetom češće radimo nešto što volimo, da je važno da se zajedno opustimo.“

„Dobilo je strpljiviju mamu, koja će ga pažljivije slušati i bolje razumjeti njegove potrebe.“

„Osluškujem djetetove potrebe i stavljam ih u prvi plan, što znači da kućanske poslove mogu napraviti i sutra, jer najvažnije „stvari“ u životu nisu stvari“.

CILJEVI PROGRAMA

Kao dio šireg programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu „Prve tri su najvažnije!“ suradnjom voditelja i roditelja razvijen je Program radionica za roditelje "Rastimo zajedno" koje se provode s roditeljima najmlađe djece širom Hrvatske.
Svrha Programa radionica za roditelje "Rastimo zajedno" jest omogućiti protok informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti te promiču rast i razvoj kako roditelja, tako i djeteta.
Glavni cilj Programa radionica jest stvaranje poticajnog i osnažujućeg okruženja u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju iskustva o tome kako žive svoje roditeljstvo, upoznaju sebe kao roditelja, načine na koje se odnose prema svojem djetetu te doznaju i za druge moguće načine ponašanja prema djetetu. Istodobno se upoznaju i sa znanstvenim stajalištima o pozitivnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i o roditeljstvu za dobrobit djeteta (i roditelja).

ISHODIŠTA PROGRAMA

Prve godine života su važne za razvoj - mozak djeteta najintenzivnije se razvija u tom razdoblju. Doživljaji i iskustva kojima je izloženo dijete imaju veliki utjecaj na razvoj mozga i time na kasnije životne mogućnosti i prilike. Mozak djeteta koje raste u okolini bez dovoljno ljubavi, sigurnosti i roditeljske njege drugačiji je, siromašniji sinapsama, od mozga djeteta koje raste u emocionalno bogatom ozračju. U dobi od 3 godine vidljive su razlike u socijalnom i intelektualnome razvoju djece, koje ne ovise ni o prihodima ni o obrazovanju roditelja, već o tome kako se roditelji bave djecom kod kuće, kako podržavaju njihovu znatiželju i učenje. Emocionalna privrženost, rana komunikacija i stimulacija djeteta jednako su važni kao i prehrana, briga o čistoći, zdravlje i sigurnost od ozljeda.
Važno je istaknuti kako se iskustvo o sebi i drugim ljudima iz djetinjstva prenosi na kasnije godine života. U najranijim godinama se uspostavlja djetetova emocionalnu sigurnost, odnosno temeljno povjerenje u sebe i druge, što je zalog kasnijega duševnog i tjelesnog zdravlja.
Roditelji imaju najvažniju ulogu u osiguravanju emocionalno toploga i podupirućeg okruženja kao i u usmjeravanju učenja i razvoja: zadovoljavaju temeljne potrebe, pružaju sigurnost, ljubav, poticaj, vodstvo i granice.
Današnji roditelji podižu djecu u značajno drugačijem svijetu nego što su to činili njihovi roditelji. Društvo se promijenilo, uključujući promjene u svijetu rada (dulje radno vrijeme, nesigurnost posla), promjene u sastavima obitelji (jednoroditeljske obitelji, djeca iz različitih brakova), promjene u shvaćanjima prirode djece i roditeljskog autoriteta.
Društvo prepoznaje važnost i zahtjevnost "roditeljskog posla” posebice u vremenu rastućih pritisaka na obitelj s različitih strana. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta navodi i pravo djeteta da (njihovi) roditelji trebaju dobiti dovoljnu i odgovarajuću podršku i pomoć u podizanju djece.
Društvena očekivanja od roditelja su velika, a odgovornost društva je omogućiti svakom roditelju da se nosi s izazovima suvremenog roditeljstva i ostvaruje pravo na pouzdane informacije, savjetovanje, materijalnu i drugu pomoć u brizi o djeci i njihovu razvoju.

 
Baner

Newsletter

Želite li primati obavijesti o igrama darivanja i novim sadržajima na Lukinom portalu, predbilježite se na naš Newsletter.
KOLUMNE
Baner
Baner
Baner
Baner